Chính sách giải quyết ngừng cung cấp dịch vụ

Trong các trường hợp sau, Alimuaha có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ, bằng cách khóa tài khoản của quý khách trên hệ thống mà không cần có sự đồng ý trước:
– Sử dụng thông tin và dịch vụ của Alimuaha vào các mục đích khác, sai bản chất dịch vụ hoặc không được sự đồng ý trước của Alimuaha.
– Bất cứ hành động gian lận nào trong giao dịch: Báo thiếu hàng khi nhận đủ hàng, giả mạo thanh toán, khiếu nại không đúng với các quy định về khiếu nại.
– Đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, với mục đích làm giảm uy tín của Alimuaha đối với khách hàng.
– Sử dụng lời lẽ khiếm nhã, có thái độ bất lịch sự, gây gổ với nhân viên công ty Alimuaha.
– Có những yêu cầu không chính đáng, vượt ra ngoài phạm vi quản lý của Alimuaha và sai lệch về bản chất của dịch vụ Nhập hàng hộ.
0566913913
1
Bạn cần hỗ trợ?